Daglig renhold

Kvikk Service Namsos har faglig tung kompetanse og over 20 års erfaring innen renholdstjenester. Vi leverer daglig renhold av høy kvalitet til offentlige bygg, bedrifter og Private i Namdalen. Våre tjenester leveres med miljø og god dialog i fokus.

Hva er daglig renhold

Daglig renhold betyr ikke nødvendigvis at det vaskes hver dag, men det er klart at jo oftere det vaskes, jo renere vil det være til enhver tid. Hvor ofte vi kommer er avhengig av flere faktorer.
Først og fremst kundens behov og ønsker - i tillegg avhenger det av type lokaler og årstid. Vi tilbyr rengjøring til faste tider, enten dere trenger det daglig, ukentlig, hver 14. dag eller månedlig.
Sammen finner vi en plan som passer dere.

Hovedvekten av våre oppdrag går under daglig renhold og innebærer blant annet rengjøring av gulv, toalett, kjøkken, inventar, bord og overflater, andre berøringspunkter og støvsuging av tepper. Vi skifter også ut sanitærartikler.
Vi forstår at alle bedrifter og lokaler har ulike behov så vi tilpasser oss alltid etter dette.

Hvorfor daglig renhold

Ønsker og forventer man at det skal være skinnende rent gjennom hele uken bør man ha renhold opptil flere ganger i løpet av en uke, eller til og med daglig ved behov.
Ved daglig renhold fra Kvikk Service Namsos vil man virkelig merke effekten av å ha rene omgivelser, det gir både ansatte og besøkende en god opplevelse.
En ren arbeidsplass øker trivselen og gir et bedre arbeidsmiljø både for ansatte og besøkende. For å opprettholde at arbeidsplassen er ren er det helt nødvendig med daglig renhold.
I tillegg kan jevnlig fjerning av støv og skitt også forhindre og forebygge sykdom og generelt føre til bedre helse på arbeidsplassen. Et godt renhold gir et godt førsteinntrykk av din bedrift.

Best i bransjen på store bygg

Vi har både utstyr, erfaring og kompetanse med daglig renhold til store bygg. Mange av våre kunder har vi hatt i 10-20 år. Velger dere daglig renhold fra Kvikk Service Namsos kan dere være trygge på at jobben blir gjort ordentlig, uansett behov og størrelse på lokalet.

Vi leverer daglig renhold i blant annet disse lokalene:

* Kontorrenhold
* Butikkrenhold
* Brakkerenhold
* Konsulent arbeid innen renhold