Hovedrengjøring

Hovedrengjøring er en grundig rengjøring av de områdene dere ønsker, både de som blir vasket jevnlig og de områdene som ikke inngår i den faste renholdsplanen. Kvikk Service Namsos leverer hovedrengjøring til offentlige bygg, bedrifter og private i Namdalen. Vi bruker utstyr og produkter som er skånsomme og miljøvennlige, men likevel effektive.

Dette inneholder hovedrengjøring

Mens daglig renhold fokuserer på områdene som er mest belastet for skitt, støv og bakterier, vil en hovedrengjøring gi en fullstendig rengjøring av alle overflater. Det inkluderer gjerne vegger, tak, ventiler, vinduspuss, dørkarmer, radiatorer, lister og innvendig kjøkken - alt etter avtale med deg. Vi kan også avslutte med gulvbehandling.
Hvor ofte man bør ta en hovedrengjøring varierer, men en til flere ganger i året er å anbefale. Her vil vi komme med råd basert på vår erfaring, samt med hensyn til hvor mye området blir brukt, hva det blir brukt til, og hvor fort området skitnes til.

Hovedrengjøring i store bygg

Kvikk Service Namsos utfører hovedrengjøring tilpasset den enkelte kunde, og anser oss som særlig kvalifiserte til å håndtere store bygg. Vi har over 20 års erfaring og flere tunge referanser å vise til.

Daglig leverer vi renhold til bedrifter og institusjoner, blant annet i bygg som:

* Kontorbygg
* Sykehus
* Kjøpesentre
* Butikklokaler
* Lager