TJENESTER

Våre Tjenester

Daglig Renhold
- Daglig renhold
- Helgevask
- Renholdsartikler
- Brakkevask
- Konsulenttjenester innen renhold
Hovedrenhold
- Flyttevask
- Byggvask
- Rundvask
- Vindusvask
- Gulvbehandling
-Sotvask
- Smitterenhold
- Teppegulv (Våtrens)
- Sofa, Stoler osv (Våtrens)
- Kloakkskader
- Utvendig husvask
- Opprydning / Bortkjøring av rask
Byggavdeling
- Gjennoppbygging
- Avfukting
- Riving
- Sanering